Zmieniające się poczucie walorów estetycznych

Nowoczesny świat pokazuje nam jak wielkie zmiany stały się dla nas codziennością, ja wiele barier runęło w niezwykłą przepaść. Nowoczesność niestety staje się pewnym odzwierciedleniem upadku norm społecznych, pewnym przekroczeniem granic za którymi świat staje się mniej uduchowiony, niezwykły i zaskakujący. Każda epoka, kraj, każda kultura czy religia posiada swoje miejsca niezwykłe, wyjątkowe i nieodgadnione. Obecnie niestety panuje pewien rodzaj wzmożonej znieczulicy, brak poszanowania dla pewnych wartości, mimo możliwości zapominamy o tym żeby zagłębiać się w pewne elementy kształtujące zmieniające się społeczeństwo, pewne czynniki zacierają się nie wpływając pozytywnie na nasze punkty widzenia. Sztuka jest bardzo rozległą dziedziną nie posiadającą ani mentalnego początku, ani końca. Każdy ma prawo do indywidualnego zamykania jej w ramy, tworzenia pewnych barier za które nie odważymy się już przekroczyć. Warto jednak wpajać pewne elementy estetyki zarówno tej minionej, jak i współczesnej, przez co kolejne pokolenia stają się bardziej otwarte i chętne do własnej twórczości.

  Nowoczesność w połączeniu z estetyką