Nowoczesność, a artyzm

Piękno staje się pewnym bardzo szeroko rozumianym czynnikiem, każdy z nas ma możliwość i okazję w zupełnie inny sposób je odbierać dostrzegać, czy wyrażać. Dla jednych natchnionymi czynnikami staje się muzyka, dla innych sztalugi, rzeźba wiele możliwości wiele czynników wpływających na pewne pozostawienie śladu dla kolejnych pokoleń. Ważnym czynnikiem staje się jednak otwarcie oczu społeczeństwa, ukazanie jak wiele piękna otacza nas na co dzień, jak wiele czynników jesteśmy w stanie uchwycić i zatrzymać w pewnym czasie. Oczywiście nowoczesny świat staje się doskonałym sposobem na pewne promowanie sztuki, zachęcanie społeczeństwa do zapoznawania się z minionymi epokami, czasem który jeszcze silniej wpływał na pewne kształtowanie się naszego społeczeństwa. Niestety obecnie na sztukę znacznie mniej zwraca się uwagę, zagonienie, codzienność sprawia że nasze estetyczne walory stają się mniej wyczulone na pewne elementy niezwykłe. Niestety obecnie coraz mniej osób ma czas i ochotę na zagłębianie się w zawiłości jakie niesie nam sztuka, na chęć zrozumienia zmian jakie zachodzą w naszym społeczeństwie na przełomie lat.

  Festiwal ze specjalnym przesłaniu