Konwenanse a zmieniająca się sztuka

Nowoczesność pokazuje nam jak zmiany polityczne, ustrojowe, poglądowe odbijają się na zmianach jakie widoczne stają się pojęciem dość szerokim jakim staje się sztuka. Warto dodać że jest to bardzo rozległa, szeroko rozumiana dziedzina naszego życia, obecna w każdej epoce, naginająca się pod wieloma wpływami. Każdy z nas ma prawo i okazję do indywidualnego rozpatrywania wielu możliwości jakie zostają nam właśnie w tej dziedzinie ostateczne. Zmieniamy się my, ale zmienia się w sposób dość powszechny pogląd jaki pojawia się w sztuce. Dziś nowoczesne trendy stają się odpowiedzią na pojawiające się zainteresowania, możliwości. Obecnie każdy z nas ma w znacznie szerszym zakresie możliwości do wyrabiania sobie własnego zdania w dziedzinach jakie kształtują nasze pojęcie o współczesnej sztuce. Ważne staje się jednak umiejętne i dość szeroko rozumiane spojrzenie na świat jaki jest nam dany, na wielu twórców którzy nie są doceniani przez ogół. Wielu twórców niestety znika z piedestału i ginie w matni wszechświata nie zyskując sławy na jaką zasługują.

  Kultura w szkołach