Zmiany w sposobie postrzegania

Obecnie nasz styl życia, trwania, pogoń za szczeblami kariery zawodowej, pieniądzmi czy rozwojem staje się czynnikiem, który w pewien sposób wpływa na nasze poczucie estetyki. Kultura zmienia się razem z nami, obecnie pewne dysonanse mające kilkanaście lat temu przestają istnieć, opadają po kolei pewne kurtyny odsłaniające naga prawdę o nas samych, naszym sposobie postrzegania świat, ludzi, życia czy śmierci. Nowoczesność szokuje wielu z nas swoją bezpośredniością, nagością czy pewnymi czynnikami nie akceptowanymi przez starsze pokolenia. Oczywiście każdy kolejny rok to nowe odkrycia, to wdrażanie pewnej wiedzy, to odsłanianie prawdy która dla wielu staje się czynnikiem nie do zaakceptowania. Jednak warto pamiętać że bunt, dążenie do zmian czy pewne czynnik wyzwalające ogólne zadowolenie lub właśnie jego brak towarzyszą nam od zarania dziejów. Zawsze pojawiali się ludzie walczący z panującymi światopoglądami, ustrojami politycznymi, czy wartościami moralnymi przez innych traktowanymi jako norma społeczna.

  Zmieniający się świat a kultura