Współczesna sztuka światowa

Nowoczesność pokazuje nam jak wielki wpływ wielu czynników jednocześnie jest w stanie odbijać się na pewnym poczuciu niezależności, piękna i brzydoty, jasności i ciemności. Sztuka ma wiele odsłon, ilość sposobów jej postrzegania uzależniona jest od ilości osób które decydują się na patrzenie. Niezwykłość tej dziedziny skrywana jest poprzez elastyczność, brak pewnych granic, barier, niuansów które nie pozwalały by na stawianie kolejnego kroku. Co co dla jednych może być bardzo ordynarne i brzydkie, ale innych z okazuje się być pięknem które odczuwają każdym neuronem w ciele. Właśnie na tym polega niezwykłość sztuki jako przedmiotu, każdy ma prawo do własnego jej kształtowania, odczuwania czy podziwiania. Nowoczesność także ma wielki wpływ na jakość sztuki, pewne ograniczenia które kiedyś stawały się barierą nie do przejścia obecnie nie mają już miejsca, padają pewne kurtyny, otwierają się drzwi dając możliwość osobą kreatywnym na pewne wpisanie się w kanon sztuki współczesnej z jaką mamy do czynienia.

  Nowoczesność w połączeniu z estetyką