Nowoczesność, a zmieniające się pojęcie sztuki

Nowoczesny świat pokazuje nam wiele zmieniających się czynników, pewne zawiłości nowoczesnego świata, pewne elementy pozwalające na istnienie, lub też niestety stające się przyczyną klęski. Sztuka jest bardzo rozwojową dziedziną, każda epoka, pokolenie, nurt myślowy zyskiwał od wieków swoich przedstawicieli, którzy zajmowali się pokazaniem jak wielkie możliwości zostają skrywane pod tematyka jaką jest sztuka. Wiele dziedzin naszego życia się zmienia, podobnie staje się z tymi czynnikami natchnionymi, uczymy się pokazywać właśnie emocje, odczucia, styl życia, sztuka staje się pewną odpowiedzią na zapotrzebowanie jakie pokazuje nam świat, na chęć bycia popieranym i akceptowanym, jednym z nas udaje się to w sposób doskonały, inni niestety pozostają w cieniu. Nowoczesność to wielka szansa na zaistnienie, ale także konieczność doskonałego wpasowania się w wymagania jakie pojawiają się na rynku, dlatego też tak często zmieniają się nasze zamiłowania do pewnych wyznaczników jakimi staje się sztuka współczesna.

  Konwenanse a zmieniająca się sztuka