Sposób postrzegania świata

Obecnie sztuka staje się dziedziną bardzo szeroko rozwijającą się, oczywiście każdy z nas ma prawo do własnych form postrzegania, do własnych wyborów pewnych frontów, czy myśli przewodnich. Oczywiście wiele zależy od naszych upodobań, poglądów czy prądów myślowych, jednak czynnikiem najważniejszym staja się możliwości, pewna otwartość na empiryczne poznanie, zrozumienie, zaakceptowanie. Ważne staje się dość ogólne pojęcie norm, do których także sztuka się odnosi. Pojawiają się artyści którzy stają się niezwykle rozpoznawalni, ale popijawa się także nazwiska które są, trwają ale mają swoje dość hermetycznie zamknięte grono odbiorców. Warto także dodać że sztuka to wielka ilość możliwości, to muzyka, literatura, rzeźba, malarstwo, to wiele czynników w których każdy z nas jest w stanie odnaleźć własne miejsce, własnych przedstawicielu których jesteśmy w stanie zrozumieć, zaakceptować, popierać. Nowoczesność to wielkie okazje do zaistnienia, ale także wielka obawa przed szybkim zgaśnięciem na panteonie gwiazd.

  Sztuka współczesna a jej odbiór