Specyficzna kultura

Mówiąc o kulturze i sztuce, zazwyczaj mamy na myśli takie obiekty jak teatry, opery czy też muzea. Jednakże w tym miejscu nie wolno zapomnieć również o bardzo istotnym aspekcie kultury regionalnej. Polska jest bowiem bardzo zróżnicowanym krajem, a każdy jej region posiada bardzo specyficzną historię i wyrosłą na tej historii tradycję. Wystarczy przejść się po zakopiańskich Krupówkach, terenach przyległych do zapory Solińskiej czy też po innych terenach handlowych w różnych regionach Polski, by zauważyć, że możemy tam spotkać się z bardzo bogatą sztuką miejscowych artystów. Figurki różnych postaci, wyroby hafciarskie, inne elementy ręcznie wykonywane to tylko niektóre z propozycji, z jakimi możemy się spotkać. Nie ulega zatem wątpliwości, że Polska jest krajem bardzo bogatym w odniesieniu do regionalnych wyrobów. Mimo że mowa jest tutaj o pewnych regionalnych tradycjach, o regionalnej kulturze, to jednak jest to nasze wspólne dziedzictwo, którym szczycić się może nie tylko jeden region, ale cała Polska. Warto więc dbać o tę kulturę, aby jak najdłużej zachować ją żywą.

  Festiwale naszych ulic