Sztuka w nowoczesnych cywilizacjach

Obecny stan świata pokazuje nam jak wiele zmian stało się naszym udziałem,, jak wielki rozwój, zmiana kanonów myślenia czy postrzegania została przez społeczeństwo zaakceptowana. Jednak każdy z nas posiada pewne wyjątkowe czynniki kulturalne z którymi się utożsamiamy, które stają się znacznie bliższe naszemu sposobowi myślenia, postrzegania świata, piękna i brzydoty, sztuki i kultury jako czynników połączonych, a jednak tak bardzo odrębnych. Każdy kraj, każda miejscowość, każdy dom posiada pewne czynniki warunkujące to kim jesteśmy, jacy jesteśmy jakie wartości zostają przez nas przedstawiane. Nowoczesność staje się elementem pozwalającym na jeszcze większa dowolność, jasne i głośne wyrażanie swoich opinii, sądów, zamiłowań czy poglądów na dane tematy. Warto o tym pamiętać że w nowoczesnym świecie także istnieją pewne zażyłości kulturalne, jednak odmienność nie spotyka się z tak potężnymi oporami czy krytyką ze świata zewnętrznego jak miało to miejsce kilkanaście, lub kilkadziesiąt kat temu.

  Nowoczesna kultura świata