Kultura w szkołach

Szkoły stają się miejscami w których nauczyciele stają przed bardzo trudnym i mozolnym zadaniem przekazywania pewnych ważnych czynników. Nowoczesność pokazuje nam że wiele przedmiotów zostaje zastępowanych rzez inne. Sztuka stała się dziedziną która zyskuje nowoczesne uznanie i wartości poznawcze także w młodych osobach. Wiedza jaka na poziomie oczywiście bardzo podstawowym zostaje wdrażana w młode umysły ma na celu pewne pokazanie piękna i niezwykłości jakie możemy podziwiać na całym świecie, jak wielkie epoki łączą się z nazwiskami które mimo tego że bardzo często dawniej nawet nie znane czy nie rozpoznawane obecnie stają się odpowiedzią na wzrokowe zaspokojenie pewnych zmysłów. Nowoczesność to umiejętne selekcjonowanie pewnych wiadomości, sztuka mimo że dla wielu niedoceniana dziedzina, staje się pewna odpowiedzią na mentalne zmiany jakie w nas zachodziły, na kolejne epoki które odbijały się w naszych poglądach, obrazach, rzeźbach czy budowlach które po dziś dzień zachwycają i zniewalają umysł.

  Sztuka wolnego czasu