Polskie życie kulturalne

Skądinąd możemy usłyszeć, że dzisiejsza młodzież nie jest już zainteresowana kulturą, że nie chodzi do teatru, opery, filharmonii, ale tak naprawdę jest to pewnego rodzaju stereotyp. Oczywiście współcześnie proponuje się Polakom o wiele więcej niż kiedyś i mogą oni wybierać sobie różne formy rozrywki, ale nie jest prawdą, że młodzież nie korzysta z dobrodziejstw kultury. Można wręcz powiedzieć, że polskie życie kulturalne jest bardzo bogate, a teatry wcale nie straszą pustkami. Trzeba zaznaczyć, że ceny za bilety wcale nie są tanie, a więc tym bardziej trzeba powiedzieć, że polska młodzież i nie tylko młodzież po prostu chce uczestniczyć w życiu kulturalnym. I jest to niewątpliwie bardzo dobry objaw, bo teatry, opera czy też filharmonia kształtuje pewien światopogląd, kształtuje ducha i przekazuje pewne bardzo wzniosłe wartości, które mogłoby się wydawać, gdzieś zostały przez nas, jako społeczeństwo zagubione. Patrząc jednak na ilość osób korzystających z dobrodziejstw kultury, można sądzić, że nie zabraknie ludzi, którzy chętnie będą nadal przychodzić do ośrodków kultury i czerpać z nich dla siebie.

  Nowoczesność, a zawiłości kulturalne