Świat sztuki pod okowami

Świat sztukiNowoczesność wskazuje nam na pewna znieczulicę która toczy nasze społeczeństwo, możliwość dostępu do wielu źródeł przekazu, artyzmu jaki pojawia się w świecie, umiejętne selekcjonowanie pewnych wartości moralnych, kształtujących nasze społeczeństwo, nadających pewnego poczucia niezwykłości. Sprawia że czujemy jak nasz świat niepowtarzalnie się zmienił. Nowoczesność znacznie mniejszą wagę i rolę przykłada do pewnych elementów uduchowienia, przekazu i zachwytu nad światem, nad jego niezwykłością zmianami jakie widoczne są dla każdego z nas. Zmieniamy się my, ale niestety zmienia się także nasze poczucie piękna. Obecnie coraz mniej osób zwraca uwagę na minione epoki, nie pewnych prekursorów kształtujących nasze poczucie estetyczne, malarstwo, sztuka w szerokim tego słowa znaczeniu przestaje już tak mocno wbijać się w nasze postrzeganie świata. Nowoczesność staje się być szara masą pozbawioną pewnych współczynników kształtujących nasze społeczeństwo kilkaset lat temu. Warto przeciwstawiać się takiemu wyczekiwaniu na klęskę, ale także brak potrzeby dążenia do wiedzy i poznania.

  Tatuaż jako część sztuki