Współczesność w służbie rozwoju

Nowoczesny świat pokazuje nam jak wielki nacisk zostaje położony na pewne zmiany, na rozwój umiejętności, ale także poszerzanie pewnych horyzontów jakie pojawiają się na naszej drodze. Zmieniamy się my, ale zmienia się także nasze nastawienie, wiedza równoznaczna staje się z umiejętnością wpasowania się w pewien rytm działania, pęd do wiedzy staje się być równoznaczna z umiejętnością wsłuchania się w minione już znikające epoko, echo odbijające się po salach balowych, pewnych dysonansach jakie miały miejsce. Ukazuje nam jak wielkie zmiany stały się elementem tworzonym przez człowieka. Kultura staje się elementem towarzyszącym każdemu pokoleniu, które wnosi w nie pewien indywidualny, bardzo niepowtarzalny wkład. Nowoczesność to szacunek dla minionych już czasów, ale także dla tego co tworzy się na naszych oczach. Ważne staje się umiejętne dostrzeganie pewnych diametralnych już zmian i podążanie za nimi. Każdy kraj, świat, kultura, czy epoka posiada swój indywidualny blichtr, niezaprzeczalne dzieła nadające kształt i wyraz zmianom jakie stają się naszą codziennością.

  Polskie życie kulturalne