Poczucie estetyki w społeczeństwie

Poczucie estetykiObecnie estetyka staje się pojęciem bardzo względnym, odległym i nie do końca umieszczonym w jakichkolwiek sztywnych regulacjach. Dziś każdy z nas ma prawo do własnego postrzegania świata, interpretowania rzeczywistości która staje się wyrazem naszych osobowości, umiejętności , spostrzegawczości. Ważnym czynnikiem staje się także umiejętne przekazywanie kolejnym pokoleniom pewnych wartości, wpajanie im pewnego poczucia walorów estetycznych jakie nie zawsze są w odpowiedni sposób dostrzegane i doceniane. Niestety obecnie panuje dość niepokojące zachowanie polegające na pewnym odrealnieniu, wytrąceniu ważnych czynników i poddaniu się nieomalże znieczulicy. Sztuka jest dziedziną wyjątkową, z której powinniśmy odpowiednie czynniki wskazywać kolejnym młodym, jeszcze nie do końca świadomym osobą. To od dorosłych zależy czy nasze kolejne młode pokolenia zostaną zaopatrzone w odpowiednią wiedzę pozwalająca na poczucie pewnego artyzmu, wyjątkowości jaką proponuje nam świat. To od nas samych zależy czy młode pokolenia dostaną szansę na zapoznanie się z niezwykłym pięknem jakie pojawia się w naszym życiu.

  Nowoczesna sztuka w naszych oczach