Obsługa kredytu inwestycyjnego dla nowych firm

Jedną z form kredytów przyznawanych dla nowych firm jest kredyt inwestycyjny. Tego rodzaju kredyt przyznawany jako forma zabezpieczenia dla planowanych przez firmę inwestycji może zostać udzielony wówczas, gdy właściciel firmy jest zainteresowany spłatą ratalną trwającą nawet dziesięć lat.

Będzie on musiał spotkać się z doradcą bankowym, który przedstawi mu wszelkie informacje dotyczące kredytu inwestycyjnego. Dowie się wówczas o tym, jakie dodatkowe usługi bankowe są powiązane z kredytem inwestycyjnym dla nowych firm. Jedną z nich jest możliwość korzystania z mobilnego wpłatomatu, a inną dostęp do platformy Idea Cloud i konta firmowego.

Kredyt inwestycyjny udzielany na inwestycje w majątek firmy może być udzielany w kwocie rzędu trzech milionów złotych. Pomimo tak wysokiej kwoty możliwego dofinansowania bank akceptuje wiele form zabezpieczeń takich jak nieruchomości czy posiadane przez daną firmę ruchomości, które zostały dobrze wycenione.

Sposób przyznawania kredytu inwestycyjnego dla nowych firm sprawia, że mogą go otrzymywać również firmy posiadające jakieś doświadczenie, ale chcące rozpocząć większą inwestycję i potrzebujące odpowiedniego wsparcia finansowego. Najważniejsze jest to, aby o taki kredyt starały się osoby znajdujące się w jego grupie docelowej, a więc m.in. przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych i przedstawiciele spółek prawa handlowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie

  Najlepszy żel do mycia twarzy