Kultura obecna w naszym dzisiejszym świecie

Obecnie coraz częściej powtarzane zostaje stwierdzenie że kultura staje się sztuką zapomnianą, czy faktycznie tak się dzieje, czy dziś kultura staje się już zapomnianym czynnikiem. Nie! Kultura staje się elementem który jest w każdym z nas, pewne wartości przekazywane nam w sposób już często nie zauważalny, przecież kultura nie posiada pewnych norm określających gdzie się ona zaczyna a gdzie kończy. Każdy kraj, państwo, miasto, rodzina posiada pewne wartości krążące w żyłach od lat, przekazywane, pokazywane i pielęgnowane przez lata. Warto umieć dostrzegać zmiany, ale także elementy które nadal są nam obecne. Kultura to wielkie możliwości, to elastyczne dostosowanie się do pewnych norm, to świat zmieniający się ,a jednak posiadający swoją niezwykłą odrębność, wyjątkowość i niepowtarzalność w całości formy. Nowoczesność to także możliwość dla pewnego pojawiania się kulturowych niuansów, zmian, które kształtują kolejne pokolenia, społeczeństwo które ma szansę na zmienianie się po raz kolejny, na dostosowanie pewnych norm do ogólnego dobra i kształtu jaki chcemy nadać światu.

  Zmiany w sposobie postrzegania