Kultura, a młodzież

Nowoczesny świat staje się elementem dość trudnym do odgadnięcia, na co dzień nagość przeplata się z pewnymi konwenansami, zagłuszaniem człowieczeństwa, pewnym pędem który nie pozwala na poznanie zawiłości jakie można w samym sobie odkryć. Kultura to nie tylko pewne wpojenie obyczajów, to wiele dziedzin które łącząc się ze sobą ukazują nam zmiany jakie w naszym sposobie myślenia, wiedzy, umiejętnościach zmieniły się na przełomie lat. Ale warto tez dodać że kultura to wielkie możliwości, to księga w której wciąż widnieją białe kartki które każde kolejne pokolenie zapisuje na przełomie stuleci. Nowoczesne społeczeństwo zapomina że pewna delikatność, umiejętne spojrzenie na kształtujące nas precedensy często jest w stanie zmieniać oblicze świata. Każde pokolenie w pewnym momencie staje się buntownikami, osobami przyjmującymi rzeczywistość, a po pewnym czasie zwykłymi obserwatorami. Warto jednak zaszczepiać w młodym społeczeństwie pewne poczucie estetyczności, niezwykłości oferowanej nam przez świat.

  Zmieniający się świat a kultura